Formalności kredytowe

Aby otrzymać w banku kredyt należy przejść przez szereg mniej procedur.

Przede wszystkim zanim udamy się do banku, należy zapoznać się dokładnie z ofertą różnych bankówi wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj kredytu, jego kwotę, koszt całkowity, formę zabezpieczenia, długość okresu spłaty, rodzaj rat itp. Można również zasięgnąć rady doradcy finansowego.

Następnie, w wybranym banku, należy złożyć wniosek o przyznanie kredytu (obowiązkowo trzeba przedstawić dowód potwierdzający naszą tożsamość) i przystąpić do gromadzenia wymaganej przy udzieleniu kredytu odpowiedniej dokumentacji.

Na ogół wymagane są dwa rodzaje dokumentów: dotyczące osób przystępujących do kredytu (zaświadczenie o ich dochodach, czasem zgody współmałżonka na zaciągnięcie kredytu), oraz celu kredytowania i zabezpieczenia kredytu (najczęściej dotyczy to nabywanej nieruchomości).

Kompletność dokumentacji w praktyce skraca czas podjęcia przez bank decyzji kredytowej. Brak pewnych dokumentów może doprowadzić do wydłużenia czasu między zapadnięciem decyzji kredytowej i podpisaniem umowy, a także terminem wypłaty kredytu.

Gdy bank pozytywnie rozpatrzy nasz wniosek kredytowy (często zasięga informacji dotyczącej historii kredytowej wnioskodawcy), dostaniemy do podpisania umowę. Należy dokładnie zapoznać się z treścią umowy, najlepiej nie przed samym jej podpisaniem. Szczególną uwagę należy zwrócić, czy umowa nie zawiera żadnych nie akceptowanych warunków. W razie jakichkolwiek niejasności należy je wyjaśnić.

Podpisanie umowy nie jest jeszcze równoważne z wypłatą kredytu. Każda ze stron, zarówno kredytobiorca, jak bank mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn i, co niezwykle istotne, bez konsekwencji pieniężnych i prawnych. Uruchomienie kredytu jest możliwe dopiero wtedy, gdy kredytobiorca spełni określone w umowie warunki zależne przede wszystkim od rodzaju przyznawanego kredytu.

Zwykle bank wypłaca kredyt w ciągu pięciu dni od spełnienia tych warunków.